tauryna

Czy warto dbać o zachowaniu młodości naszego mózgu? Oczywiście, że tak. Starzeje się on tak samo jak wszystko inne w naszym organizmie u niektórych wolniej u innych szybciej. 

Pomijamy celowo czy zapominamy

Skupiamy się na dbaniu o wygląd czy funkcjonowanie innych narządów zwłaszcza wtedy kiedy odczuwamy dolegliwości. O tym jak ważna jest kondycja i zdrowie naszego mózgu niewiele się mówi. Może dlatego, że nie zależy nikomu abyśmy byli super sprawni umysłowo?!

Centrum dowodzenia rdzewieć nie powinno

Mózg steruje naszym ciałem, zatem tym bardziej powinniśmy zadbać o konserwację elementów. 

Jak zawsze mawiały babcie młode jest piękne, to im bardziej będziemy dbać o zachowanie młodości tym dłużej będziemy mieć piękne ciało i mózg. Oczywiście myśli nie pięknieją, ale z pewnością myślimy sprawniej, racjonalniej, pozytywniej i na dłużej. 

Potrzebne analogie - co ulega zmianie 

Porównania odnośnie naszego  mózgu do zachowania młodości ma na celu pokazanie, że właściwie ważniejsze jest zachowanie młodości naszego mózgu niż przejmowaniu się o  pojawieniu dodatkowej zmarszczki. Dbałość o kondycję mózgu to nie tylko zachowanie pamięci, ale sprawne myślenie, dłuższa samodzielność, sprawność intelektualna w tym wysławiania się, sprawność fizyczna (chodzenie, ubieranie się, załatwianie potrzeb fizjologicznych), przeciwdziałanie demencji i występowaniu chorób wieku starczego.

 Tauryna - pogromca starości i  odżywczy pokarm dla mózgu 

Poziom tauryny w organizmie szczególnie w  mózgu, sercu i nerkach spada wraz z wiekiem. Im niższy poziom tauryny tym rzadziej tworzą się nowe połączenia komórek mózgowych.

Mechanizm działania

Tauryna stymuluje komórki macierzyste do różnicowania się w funkcjonalne komórki mózgowe. Jest to związane z działaniem wielu mechanizmów, włącznie z poprawą funkcji mitochondriów, aktywacją genów niezbędnych do prawidłowej proliferacji, przeżycia i funkcji energetycznych oraz blokadą sygnałów chemicznych, które hamują regenerację komórek neuronalnych. Według przeprowadzonych badań tauryna jest jedynym związkiem zdolnym do ratowania umierających komórek i przywrócenia komunikacji komórkowej.

 By pamiętać co się czyta

Najnowsze badania pokazują, że tauryna posiada unikalne właściwości biochemiczne, które przyczyniają się do formowania komórek mózgu. Badania na zwierzętach wskazują, że tauryna wyzwala wzrost nowych komórek w hipokampie, obszarze mózgu najbardziej powiązanym z pamięcią.

 Choroba Parkinsona- tradycyjne leczenie pogarsza stan?

Badania na ludziach wykazały, że poziom tauryny jest zmniejszony u pacjentów z chorobą Parkinsona. Niestety według przeprowadzonych badań stan pacjentów pogarsza standardowe leczenie objawów choroby Parkinsona. Leczenie standardowe obejmuje składnik leku o nazwie lewodopa, który może mieć wpływ na niższy poziom tauryny. Co powoduje pogorszenie stanu czyli tzw. farmakologiczne błędne koło. Dlatego uzupełnianie tego wszechstronnego aminokwasu jest szczególnie ważne dla pacjentów zmagających się z chorobą Parkinsona.

Choroba smutku 

Suplementacja tauryny jest również ważne dla osób cierpiących na depresję. Depresja jest szczególnie powszechna w cukrzycy. Jedna z hipotez głosi, że długotrwałe zwiększenie cukru we krwi może być przyczyną depresji i zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Ciekawostką jest fakt, że tauryna podawana szczurom z cukrzycą zmniejszyła zachowania depresyjne. Ponadto suplementacja poprawia uszkodzoną cukrzycą funkcję neuroprzekaźnika, który pomaga doprowadzić do poprawy pamięci krótkotrwałej.

Tauryna potrzebna całemu ciału

Tauryna usprawnia również działanie serca i zmniejsza sztywność tętnic, jak również zmniejszenia negatywne skutki procesów metabolicznych. Wykazano, że suplementacja tauryną dodawaną do metforminy może powodować znaczne zmniejszenie uszkodzenia tkanek wywołanych cukrzycą. 

Mechanizm działanie  - przykłady naukowe

Badania przeprowadzone na myszach po raz pierwszy zasugerowały, że tauryna może przedłużać żywotność poprzez poprawę funkcjonowania mięśnia sercowego. Myszy wykorzystane w badaniu były genetycznie obciążone głębokim niedoborem tauryny. Brak tauryny spowodował stan, który powoduje przedwczesne starzenie się i poważne problemy z sercem, a w konsekwencji przedwczesną śmierć. Na tej podstawie naukowcy stwierdzili, że niedobór tauryny prowadzi do bardzo poważnych skutków. Brak tauryny zakłóca „łańcuch transportu elektronów”, który zmniejsza ilość bogatego w energię adenozynotrójfosforanu (ATP), który umożliwia komórkom sercowym skurcze. Brak tauryny może powodować zmniejszenie zdolności serca do pompowania krwi.

c.d. 

Tauryna zwiększa neuryty, charakteryzujące się małymi występkami, które pomagają komórkom mózgowym komunikować się ze sobą. Neuryty maksymalizują połączenia między komórkami, wzdłuż których przepływają impulsy elektryczne do obsługi pamięci, funkcji poznawczych, odczuwania i myślenia. Z biegiem czasu, naprężenia chemiczne i toksyny mogą uszkodzić neuryty, przyczyniając się do spowolnienia funkcji poznawczych u starszych ludzi. Badania laboratoryjne wykazały, że tauryna przywraca normalny wzrost neurytów głównie poprzez swoje działanie ochronne przeciwko stresowi.

 

 Tauryna  - L-Taurine 800 mg
znajdziesz tutaj